EUR

Mini Cart

Käyttö- ja tilausehdot

  • Koti
  • Käyttö- ja tilausehdot

Käyttö- ja tilausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin osapuoliin jotka käyttävät, tilaavat, ostavat tai varaavat Mehr-Mittatilaushuonekalujen tuotteita ja tuottamia palveluita. Myöhemmin tässä dokumentissa osapuolta nimitetään yhteisesti Asiakkaaksi. Myöhemmin tässä dokumentissa Mehr-Mittatilaushuonekalut yhtiötä nimitetään yhteisesti Toimittajaksi. Kuvattuja ehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaiden tekemiin tilauksiin tai varauksiin jotka ovat osoitettu Toimittajalle. Lisäksi ehtoja sovelletaan tilauksien, tuotteiden tai palveluiden käyttämiseen soveltuvin osin. Ehdot koskevat kaikkia käytössä olevia tilaus tai varausmuotoja kuten, puhelin, sähköposti, SMS viesti, kirje, verkkokauppa tai siihen rinnastettava verkkopalvelu, suullinen tilaus tai varaus jne.

Mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle toimitetaan tilauksesta tai varauksesta kirjallinen vahvistus sähköisessä muodossa.

Toimittaja ei tuota kaikkia palveluita itsenäisesti. Kolmansien tuottamissa palveluissa saattaa olla Toimittajan ehdoista poikkeavia varaus ja peruutusehtoja.

Varaus ja vahvistus

Mikäli muuta ei ole mainittu, Asiakkaan on tilausta tai varausta tehdessään ilmoitettava Toimittajan tilaukseen tai varaukseen määrittämät tiedot. Tilauksen tai varauksen yhteydessä Asiakkaalle ilmoitetaan Toimittajan hyväksymä maksutapa ja siihen liittyvä maksuaika. Maksuajat ja maksutavat saattavat vaihdella yritys ja yksityisasiakkaiden välillä.

Toimittaja perii myyntipalvelun kautta tehdyistä varauksista hinnaston mukaisen lisämaksun.

Tilaus, varaus tai toimitus sitoo Toimittajaa, kun se on vahvistettu Asiakkaalle, kirjallisesti tai sähköisesti. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, asettaa ennakko tai varausmaksu, joka määräytyy tilattavan tai varattavan palvelun perusteella. Asiakas vahvistaa varauksen tai tilauksen maksamalla siitä ennakko tai varausmaksun Toimittajan määrittämällä maksutavalla Toimittajan määrittämän aikana.

Varauksen maksaminen laskulla

Yritysasiakkailla on mahdollisuus saada tilauksesta tai varauksesta lasku. Laskun tuottaminen ja toimittaminen edellyttävät, että Asiakkaalla on etukäteen luotu laskutussopimus Toimittajan kanssa.

Maksut

Asiakas maksaa tilaukset ja varaukset Toimittajan määrittämällä tavalla ennakkoon tai varausmaksun osuudella.

Varauksessa ja/tai tilauksessa olevista palveluista osa voidaan tuottaa Toimittajan alihankkijalla, joka joissain tapauksissa laskuttaa palvelunsa suoraan Asiakkaalta.

Toimittaja on oikeutettu ja velvollinen vähentämään mahdollisesti ennakkoon suoritettu maksut laskusta, joka saattaa myös sisältää muihin palveluihin liittyviä Asiakkaan tilaamia tuotteita.

Mikäli Asiakas on peruuttanut tilauksen tai varauksen peruutusehtojen määrittämien aikojen ulkopuolella on Toimittaja velvollinen palauttamaan Asiakkaalle mahdolliset ennakkoon maksetut maksut, lukuun ottamatta toimistokuluja ja suoria kuluja joita Toimittajalle on mahdollisesti ehtinyt varauksesta muodostua.

Asiakkaan oikeus perua varaus kustannuksitta

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta.  Asiakkaan on ilmoitettava peruuttamisesta viipymättä Mehr-mittatilaushuonekalulle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon. Mehr-mittatilaushuonekalulla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä voimassa olevan hinnaston mukaiset toimisto- ja toimituskulut.

 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Piilota tämä ilmoitus